Home
Vaccins
Vergoeding
Contact
E-mail
DTP-vaccin / Difterie, Tetanus, Poliomyelitis
Vaccinaties en anti-malaria medicatie:

DTP-vaccin / Difterie, Tetanus, Poliomyelitis

Algemene informatie:
Het DTP-vaccin is een gecombineerd vaccin tegen difterie, tetanus en poliomyelitis.

Niet te gebruiken bij:
Geadviseerd wordt het DTP-vaccin niet te gebruiken in geval van bekende overgevoeligheid voor bestanddelen van dit vaccin of ernstige reactie na eerdere toediening van hetzelfde vaccin.

Gebruik gedurende zwangerschap en het geven van borstvoeding:
Het DTP-vaccin kan gegeven worden tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Wisselwerking met andere vaccins en/of medicijnen:
Volgens het Rijksvaccinatieplan worden DTP- en BMR-vaccin op 4 en 9 jarige leeftijd gegeven. Dit kan gelijktijdig gebeuren, echter op verschillende injectieplaatsen. Als hiervan geen gebruik wordt gemaakt, dient een tussentijd te worden aangehouden van tenminste 2 weken indien DTP-vaccin vóór de BMR-vaccinatie is gegeven en van 4 weken indien DTP-vaccin na de BMR-vaccinatie wordt gegeven.

Dosering en de wijze van gebruik:
Een basisimmunisatie voor reizigers wordt gegeven door een eerste serie van twee doses, met tenminste 1 maand tussentijd, gevolgd door een derde dosis, tenminste 6 maanden na de tweede dosis. De eerste toediening kan het best 4 tot 5 weken voor vertrek plaatsvinden, gevolgd door een tweede kort voor vertrek. Een volledige vaccinatie (3 x DTP) geeft 10 jaar bescherming. Wanneer de laatste D(K)TP-vaccinatie langer dan 15 jaar geleden heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene als ongevaccineerd te worden beschouwd. Kinderen die een volledige basisimmunisatie met DKTP-vaccin (4 doses) hebben ontvangen, worden met DTP-vaccin gerevaccineerd op de leeftijd van ca. 4 en ca. 9 jaar. Dit schema wordt in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) toegepast.

Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Geen!

Bijwerkingen:
Lokale reacties kunnen voorkomen, vaak gepaard gaande met stijging van de temperatuur gedurende 1-2 dagen. Algemene reacties als algehele malaise en koorts komen maar weinig voor.


 

 
 

 


Vaccinatie-wijzer
Voorlichten - Vaccineren - Beschermen
Klik HIER om naar informatie over de vaccins te gaan